Skip to content

Coworking – Att vara del av en gemenskap

Coworking främjar medarbetarnas trivsel

Med den enorma framgång som Airbnb och Uber har fått, går det inte att förneka att sharing economy, eller ”delningsekonomi” på svenska, driver utvecklingen framåt. Vi som konsumenter, anställda och företagare är på väg in i en kultur av nätverk och samarbete, vilket innebär att även företag bör ta detta till sig.

Enligt en rapport från Deloitte Real Estate, kan man se att kontorshotell och coworking-arbetsplatser har ökat med mer än två tredjedelar under det senaste decenniet. Detta ger både växande och etablerade företag möjlighet att skapa en mer flexibel arbetsplats. Chris Lewis på Deloitte Real Estate, säger: “Coworking har introducerats av innovativa människor som har intresse av att samarbeta.”

Men varför har företag blivit så intresserade av coworking? Och vilka fördelar ger det dem, i jämförelse med att hyra ett traditionellt kontor?

Coworking

Chansen att nätverka och samarbeta

Alla frilansare eller entreprenörer som arbetar hemifrån kan genast berätta vad de inte saknar med ett traditionellt kontor. De undviker till exempel restider och slipper ha chefen flåsande i nacken. Men de missar värdefulla råd från kollegor, kamratskapet i en arbetsgrupp och slipper känna att deras hem också är deras arbetsplats.

De som börjar jobba på en coworking-arbetsplats får ofta det bästa av två världar. De kan ha flexibla arbetstider och utveckla sitt nätverk med likasinnade människor som står inför liknande utmaningar.

Och om du tror att du blir mer störd i ditt arbete när du arbetar i en öppen och samarbetsfrämjande miljö ­– tänk om. En studie från Deskmag Global visade att 62% förbättrat sitt arbete och 68% angav att de hade blivit bättre på att fokusera genom att arbeta från en coworking-arbetsplats.

Att vara del av en gemenskap

Ett hemmakontor kan isolera dig, och ett traditionellt kontor kan vara fullt av interna konflikter. Sedan finns det coworing-arbetsplatser, där du är aldrig är ensam och där du alltid är välkommen att dela idéer utan att andra tittar snett på dig. Det handlar inte bara om att förbättra ditt arbete. En Deskmag-studie visade att 70% av de anställda kände sig friskare, och nästan 90% uppgav ett förbättrat självförtroende jämfört med när de arbetade på ett traditionellt kontor.

Ta kontroll över ditt jobb

Att jobba från en coworking-arbetsplats i ett kontorshotell handlar om flexibilitet, utan begränsningar. Du kan använda platsen så mycket du vill, och det betyder att du bara betalar för det du behöver. Du får en lugn och privat plats där du kan få tips från andra människor när du vill. En coworking-arbetsplats kan ge dig en djupare känsla av att bestämma över sitt arbete. När du känner så blir du automatiskt mer motiverad, inspirerad och fri från stress.

Ge ditt arbete mer mening

När du arbetar med människor från olika organisationer, blir det tydligt att du inte behöver ha en viss personlighet för att passa in. Du kan vara dig själv till 100%!

Du inser möjligheten i att dela resurser, erfarenheter och idéer med dem som arbetar runt omkring dig. Man hjälper andra som går igenom liknande faser och delar deras glädje och bekymmer. Du blir en del av en gemenskap där samarbete, ömsesidigt lärande och hållbarhet är i centrum – något som är mycket mer givande än att arbeta från ett hemmakontor.

 

Slösa ingen tid – byt till co-working nu!

 

Oändliga möjligheter med co-working i et kontorshotell

Co-working har blivit mycket populärt bland nystartade företag och entreprenörer. De flesta känner någon i sin omgivning som använder denna nya metod för att arbeta. Den senaste undersökningen Regus har gjort har bekräftat dessa trender.
Det är inte bara frilansare och människor som arbetar hemifrån, som använder co-working. Nu visar det sig att även företagare och nystartade företag är stora anhängare av detta nya arbetssätt. De kan minska sina kostnader avsevärt genom att inte äga sitt eget kontor och att dela gemensamma utrymmen som kök, kopieringsrum, cafeteria och reception.Trots att 79% av företagare globalt sett har rapporterat lägre kostnader som en viktig del genom att välja co-working, gör de även klart att det finns många andra fördelar.

Coworking stockholm

Som en enskild företagare kan det vara svårt att få möjligheter till att nätverka. Av de tillfrågade i Regus undersökning har 80 % svarat att de är nöjda med hur lätt det är att nätverka med andra likasinnade människor i en co-workingmiljö. Speciellt entreprenörer anser att co-working är en idealisk miljö för att möta andra nystartade företag och att kunna utveckla sitt eget företag.

Genom att välja co-working som arbetsplats, kommer du i kontakt med människor från olika branscher, och det kan bidra till nya idéer som du sedan kan applicera i din verksamhet. Så många som 67% svarade att en co-workingmiljö är mycket mer kreativ än en privat arbetsmiljö. Mer än två tredjedelar ser co-working som en möjlighet till inspiration och hela 62% tyckte att de utökade sina kunskaper i denna miljö.

Att utbyta idéer med andra innovativa företag inspirerar dig definitivt till att starta nya projekt. Däremot behöver du dock vara medveten om att inte välja en alltför informell plats eller en plats som inte erbjuder tillräckligt mötesrum. 76% svarade att de behöver ta emot sina kunder i en professionell miljö, och 59% sa att det kan vara svårt att få ett tillgängligt mötesrum på ett ställe med många arbetsplatser.
Läs mer om co-working eller kontorshotell i Sverige här>>

 

Framtidens sätt att arbeta på

Framtidens sätt att arbeta på ?

Ett kontor som bedöms efter hur många kvadratmeter det har tillhör det förflutna.

Ett kontor bedöms numera istället utifrån hur många arbetsstationer som finns.

Till det bör även kulturella, sociala och intellektuella dimensioner läggas – och där har vi framtidens sätt att arbeta.

Istället för att vara knuten till ett kontor, erbjuder vi dig The New World of Work – det framtida sättet att arbeta.

Tack vare ny teknik, kan vi arbeta smartare, och tack vare en ökning av små och medelstora företag, uppstår nya behov av en ny typ av arbetsplats. Små och medelstora företag tänker globalt och utvecklas ständigt, vilket innebär att ett “vanlig kontorshotell” inte är den bästa lösningen.

“Istället för att vara knuten till ett kontor, erbjuder vi dig möjlighet att komma ut i världen”.

Väl underbyggda studier visar att det moderna “urbana” kontoret är en plats där du kan arbeta, hålla möten, samarbeta och utveckla kreativa lösningar medan du utför skrivbordsarbetet hemma, på caféer och i lounger.

Framtida kontorsarbetare beskrivs som egenföretagare som alltid är online och mäts på resultat snarare än närvaro.

Coworking Stockholm >>

Hitta Coworking i Köpenhamn eller Stockholm >>

Varför det inte är rätt att hyra ett traditionellt kontor!

Har du tänkt på alla de extra kostnader som är förknippade med en vanlig kontorslokal?

När du hyr ett traditionellt kontor tillkommer alltid flera oförutsägbara kostnader, jämfört med när du hyr utrymme i ett kontorshotell, där du vet exakt hur stor den fasta månatliga kostnaden är.

Inflyttning- och utflyttningskostnader

Kostnaden för en arbetsplats är inte bara hyra, utan också en rad andra kostnader, inklusive inflyttning- och utflyttningskostnader. Räkna med det när du tittar på den totala kostnaden för ett hyresavtal.

När du flyttar in innefattar det kostnader för deposition, IT-installation och upphandling av kontorsmöbler. När du flyttar ut kan du vara säker på en kostnad för återställande av kontorslokalen, till exempel målning eller slipning av golv.

Här kan du räkna ut den totala kostnaden för ett traditionellt hyreskontrakt:

http://www.fm3.dk/Videndeling/total-omkostninger-leje-beregn-selv.html

Ditt faktiska utrymmeskrav

Den nya generationen har helt andra behov och önskemål när det gäller arbetsplatsen. De behöver varken många kvadratmeter eller vara knutna till ett specifikt kontor. De vill istället ofta sitta i en flexibel arbetsmiljö med öppna kontorsytor.

En förlegad tumregel säger att du behöver 25 kvm kontorsyta brutto per anställd i vanliga kontorslokaler. I framtiden är detta inte den optimala lösningen. Man bör istället se mer nyanserat på utrymmeskraven och basera dessa på vilken typ av arbete som utförs. En revisor/redovisningskonsult behöver till exempel fler kvadratmeter än en IT-tekniker. Genom att titta på kontorsytan på det sättet får du en bättre överblick över de verkliga utrymmesbehoven.

Använd följande bruttoareafördelning:

Touchdown * 7-8 m²

Kundområde 11-12 m

Vanliga kontor 17-19 m

Delade kontor 22-24 m

Oförutsägbara utgifter

Traditionella kontorslokaler är alltid förknippade med oförutsägbara kostnader. När du hyr arbetsplats i ett kontorshotell vet du däremot exakt vad dina månatliga utgifter blir.

Dessutom undviker du att binda dig vid långa hyresavtal, och du kan flytta in och ut med kort varsel. Du får också flexibilitet i förhållande till storleken på kontoret. Utrymmet kan snabbt och enkelt utökas eller minskas beroende på dina behov. Du slipper därför betala för onödig plats och betalar bara för den yta du utnyttjar. I det långa loppet ger denna flexibilitet dig stora besparingar som inte kan uppnås i ett traditionellt hyresavtal, som du har knutit upp under flera år.

 

*) Ytor där de anställda kommer in, arbetar en kort stund, och sedan lämnar platsen.

kontorshotell Priser

 

Vad kostar det egentligen att hyra en vanlig kontorslokal?

Kontorshotell eller vanlig kontorslokal?

När du jämför den totala kostnaden för ett traditionellt kontors vs. en flexibel kontorslösning, ska du komma ihåg att inte jämföra priset per kvadratmeter, utan priset per användare. Och varför är det?

När vi pratar kvadratmeterpriser, så finns en hel del extrakostnader som du bör vara medveten om när du hyr en traditionell kontorslokal. Kvadratmeterpriset för traditionella kontorslokaler ger inte en rättvisande bild av de totala kostnaderna.

Kom ihåg att inkludera alla kostnader:

• Underhållet av kontorslokalen, rengöring och reparationer

• Personal för att serva dina kontorslokaler

• Kostnader för IT-system, bredband, skatter, vatten, el och värme

• Inflyttningskostnader och återställande av lokalen när du flyttar ut.

Som du kan se är kostnaden för en arbetsplats inte bara hyra, utan också en rad andra kostnader. I en traditionell kontorslokal betalar du dessutom för gemensamma utrymmen som mötesrum, toaletter och kök mm.

Visste du att?

”Visste du att den totala genomsnittskostnaden är drygt 9000 SEK/månad per anställd när du hyr ett traditionellt kontor i Stockholm?”

Och:

”Visste du att det koster från 5.900 SEK per anställd i ett kontorshotell med full service?”

Genom att jämföra den totala kostnaden för en mängd olika kontorslokaler i Storstockholm kan man dra slutsatsen att ett kontorshotell i genomsnitt är den billigaste lösningen där alla kostnaderna ingår.

Kom ihåg alla kostnader

Hyran är cirka 40% av den totala kostnaden för hyresavtalet. Detta innebär att resterande 60% går till ytterligare kostnader.

Många glömmer att räkna extra kostnader när de talar om hyror, och anser därför att ett gemensamt hyreskontrakt är det billigaste. Det är inte alltid fallet. Hyran för en arbetsplats i ett kontorshotell är i genomsnitt 5900 SEK/månad och anställd, och ett traditionellt kontor kostar i genomsnitt 9000 SEK/månad och anställd.

Beräkna den totala kostnaden för ditt kontor

http://www.fm3.dk/Videndeling/total-omkostninger-leje-beregn-selv.html

– Flexibilitet och en högre produktivitet

Vi föreslår att du fokuserar på det som verkligen är viktigt för dig och ditt företag.

Genom att använda Facilities Management (FM) uppnår du högre produktivitet i företagets lokaler. När den fysiska arbetsmiljön fungerar bra skapar det en högre produktivitet och ger anställda motivation för att uppnå målen.

Genom att välja ett kontorshotell får du ett fullt möblerat kontor till låga kostnader. Dessutom kan du vara mer flexibel vid framtida utmaningar.