Skip to content

Varför slösa tid och pengar på kontorslokaler

Varför slösa tid och pengar på kontorslokaler om du bara spenderar 20% av tiden på kontoret?

Ett coworking space är ett slags gemensamt kontor som bidrar till flexibilitet och gemenskap. Det här sättet att jobba ger mycket mer än att bara spara tid och pengar. Miljön skapar samarbeten, kunskapsutbyte och professionella nätverk. Nystartade företag måste tänka på ekonomin, och då är coworking en högst fördelaktig lösning, om du till exempel bara är på kontoret 20% av din arbetstid.

I USA, London, Berlin och Stockholm har en unik coworking-kultur växt fram där samarbete och en kreativ arbetsmiljö värderas högt. Många frilansare och mindre företag väljer coworking som arbetsform, eftersom det ger så många möjligheter och bidrar till att skapa tillväxt.

Bygg ett unikt nätverk

När du arbetar i ett coworking space kommer du att få många nya affärskontakter. Du kommer att uppleva en större flexibilitet och kunna dra nytta av andras kunskaper. Ni kan gå samman för att genomföra projekt och inte minst kan du skapa ett unikt nätverk.

Företag som arbetar i coworking spaces stärks av den nya input och de nya relationer som skapas.

Varför är ett bra nätverk viktigt?

Det är genom nätverket du får tillgång till en hel del verktyg som kan stärka din karriär.

I uppstartsfasen kan ett bra nätverk vara till stor hjälp. Nätverket kan bidra till att vägleda dig i svåra situationer och kanske ge dig tips och råd om hur olika uppgifter ska lösas. Det är svårt att hänga med och hålla sig uppdaterad på allt. Om du ingår i ett större nätverk, får du tillgång till en hel del kunskap som du annars inte skulle få ta del av.

Genom att dela erfarenheter med sitt nätverk, kan man få värdefull hjälp och synpunkter på sina idéer. Dessutom kan de hjälpa dig att hitta kompetenta samarbetspartners som kan utveckla din verksamhet.

Skapa ditt nätverk på din coworking-arbetsplats

Det är sällan idéer utvecklas och skapas av en enda person, så därför bör du jobba där idéerna finns!

I en coworking-arbetsplats sitter du tillsammans med andra företagare, och har därmed tillgång till ett professionellt nätverk.

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS